מקרקעין נדל"ן ותשתיות

 
 

למשרדנו ידע וניסיון רב בכל הנוגע לטיפול בעסקאות במקרקעין בכל ההיקפים, מפרויקטים קבלניים ותכנוניים רחבי היקף ועד עסקאות מכירת דירה ושכירות. משרדנו נותן מענה כולל לצרכים המשפטיים של קבלן, יזם, מתכנן או קונים ומוכרים בעסקאות מקרקעין, הן בשלב המו"מ לכריתת ההסכם, הן בליווי וטיפול בשלבי קיום ההסכם והן בשלב רישום העסקאות. בין היתר מטפל משרדנו בתחומים הבאים:

• טיפול בעסקאות מקרקעין על היבטיהן השונים, לרבות מיסוי מקרקעין.
• טיפול בעסקאות מקרקעין מיוחדות לרבות עסקאות על-פי תמ"א 38 ועסקאות פינוי-פיצוי.
• טיפול ברישום עסקאות מקרקעין מסובכות ומיוחדות במשרדי רשם המקרקעין, מינהל מקרקעין ישראל וחברות משכנות.
• ייצוג קבלנים ויזמים בפרויקטים בהיקפים שונים.
• ייצוג בהליכי פיתוח של פרויקטים רחבי היקף בתחום התכנון והבניה, לרבות תכניות בניין עיר ופיתוח שכונות.
• טיפול בקבוצות רכישה.
• ייצוג בענייני הפקעות מקרקעין.
• ייצוג בענייני הקניית מקרקעין על פי חוק האפוטרופוס לנכסי נפקדים.
• ייצוג בענייני מיסוי מקרקעין בפני שלטונות מיסוי מקרקעין וועדות ערר.
• רישום בתים משותפים.

ציוני דרך משפטיים בתחום ההתמחות:
1. ע"א 2643/97 גנז נגד בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ ואח', פד"י נ"ז (2) 385- בעניין עסקאות נוגדות במקרקעין ושינוי
    ההלכה הנהוגה על פי סעיף 9 לחוק המקרקעין, כאשר נקבע כי חרף הוראות הסעיף הנ"ל- הקונה הראשון חייב להוכיח
    כי פעל בתום לב ובהעדר רשלנות, למען  יזכה בעדיפות על פני הקונה השני של הנכס.

2. רע"א 6339/97, משה רוקר ואח' נגד משה סולומון ואח', פד"י נ"ה (1) 199 – שם הוחלו דיני תום הלב החוזיים גם על
    דיני המקרקעין, דיני הנזיקין, ועל החקיקה האזרחית כולה.

3. ע"א 468/03, חברת יואב קיין בע"מ (בפירוק) ואח' נגד עזבון המנוחה שלוה קושניר ז"ל ואח' (פורסם בנבו) – שם
    הוחלו ההלכות שנקבעו בעניין פסק דין גנז הנ"ל ופסק הדין בעניין בנק אוצר החייל בע"מ נגד אהרונוב , על המקרה
    הספציפי ונקבע כי לזכויותיה שביושר וזכויותיה המעין קנייניות של המנוחה בדירה עדיפות על פני זכויותיהם של הנושים-
    המעקלים.

4. ע"א 250/89 בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ נגד יהודית שפוך ואח', פ"ד מ"א (3) 96, שם מוסדו ההלכות
    בעניין עליונותה של הערת האזהרה לטובת צד ג' על פני זכויותיו של המשעבד – בעל הנכס, בעת ביטול עסקת המכר.

 

עו"ד יוסף ברינט

mail@brindt-law.co.il

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר