קשרי לקוחות

 
 

משרדנו נותן מענה מלא ומקיף ללקוחותיו השונים, בין בעניינים שוטפים ואדמיניסטרטיביים
על ידי צוות הפקידות, ובין בעניינים משפטיים על ידי סגל עורכי הדין.

משרדנו מאויש מדי יום עבודה לפחות עד השעה 19:00, ובמקרה הצורך ניתן לקבל מענה
גם לאחר שעות פעילות אלו.

המשרד מנהל את תיקיו באמצעות "עודכנית", תוכנה לניהול המשרד, ומקושר באמצעותה
אף ללשכות ההוצאה לפועל, מהן הוא מקבל מידע עדכני ושוטף על תיקיו המתנהלים שם.

משרדנו אף מאפשר ללקוחות המעוניינים בכך להיות מקושרים באופן מקוון לתיקיהם
המנוהלים במשרדנו באמצעות התוכנה.